Regulamin najmu

1. Domy wynajmowane są na okres minimum tygodnia, chyba że umowa stanowi inaczej.

2. Klienci korzystający z obiektów zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu.

3. Przekazanie domu Klientowi następuje w sobotę o godz. 16.00 natomiast Właściciel odbiera nieruchomość o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

4. W domach panuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Z tego tytułu Właściciel może nanieść na Klienta karę w wysokości 50 Euro, która jest pobierana z zaliczki na opłaty

5. Za parking nie są pobierane opłaty. Należy parkować pojazdy w miejscach wyznaczonych przez Właściciela.

6. Za zwierzęta, właściciel nie pobiera żadnych opłat. Jednak Klient zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu. Właściciel może nanieść karę na Klienta w wysokości 25 Euro w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

7. Właściciel nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez klienta w najętej nieruchomości.

8. Właściciel podczas pobytu gości wchodzi do nieruchomości tylko i wyłącznie w ich obecności.

9. W przypadku zarezerwowania przez Klienta terminu, Właściciel pobiera zadatek w wysokości 40% kosztu najmu. Otrzymanie przelewu jest równoznaczne z blokadą terminu najmu dla Klienta.

10. Zadatek jest zwracany w całości w przypadku anulacji rezerwacji do 3 miesięcy przed przyjazdem.

11. Właściciel pobiera zadatek tylko i wyłącznie w formie przelewu bankowego.

12. W dniu przyjazdu Właściciel pobiera zaliczkę na poczet opłat dodatkowych (tj. sprzątania, opłaty miejscowej, zużycia energii i wody) w wysokości Magnolia-140Euro; Krokus-160Euro

13. Opłata za wodę i energię elektryczną wg wskazań licznika.

14. Wynajmowanie rowerów i łodzi odbywa się tylko i wyłącznie na okres całego pobytu.

15. Właściciel odbierając nieruchomość, sprawdza stan techniczny i wizualny domu.

16. Klient zgłasza wszystkie nieprawidłowości w dzień przyjazdu. Przed przyjazdem Klienta robione są zdjęcia stanu technicznego danego obiektu. W przypadku najmu przez firmę Novasol – firma pokrywa szkody w wysokości do 135 Euro, w przypadku wynajmu prywatnego szkody pokrywa Klient.Regulamin został zatwierdzony i wchodzi w życie z dn. 31.05.2018 roku.