Karta wedkarska

Będąc w naszym regionie jest to jeden z najistotniejszych spraw do załatwienia.

Administratorem naszych jezior (jez. Nowowarpińskiego oraz Zalewu Szczecińskiego) jest Okręgowy Inspektorat Rybołóstwa Morskiego w Szczecinie. Chcąc łowić ryby rekreacyjnie jesteśmy zobligowani do wniesienia opłaty temu, że organowi.

W jaki sposób uzyskać pozwolenie na wędkowanie?

Wbrew pozorom nie jest to trudne, wystarczy dokonać przelewu bankowego na konto Inspektoratu.

 Koszt pozwolenia jest zależny od okresu na jaki chcemy dane pozwolenie kupić tj.

1 tydzień – 7 zł, miesiąc – 11 zł, rok – 42 zł.

Daną sumę przelewamy na konto inspektoratu wpisując:

Nazwa odbiorcy: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie Nr rachunku: 02 1010 1599 0518 4222 3100 0000

Dane zleceniodawcy stanowią nasze dane osobowe

w tytule: opłata za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego – „czas”  („czas” – 1 tydzień, miesiąc, rok – zależnie od potrzeb)

Inspektorat informuję nas że: „okres ważności dowodu uiszczonej opłaty biegnie od momentu wpłaty i kończy się odpowiednio po tygodniu, miesiącu czy roku licząc od daty przelewu potwierdzonej stemplem na poczcie, w banku lub wygenerowanej na wydruku komputerowym. Opłaty na okresy inne niż ustalone w ustawie są nieważne”.

Dowód uiszczenia opłaty stanowi pozwolenie tylko i wyłącznie z dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby.

Dla Naszych gości przygotowaliśmy gotowe blankiety wpłaty na powyższe pozwolenia:

– pobyt w domu „Magnolia” – Szczecińska 3H – okres pozwolenia miesiąc [Pobierz plik pdf..]

– pobyt w domu „Magnolia” – Szczecińska 3H – okres pozwolenia tydzień [Pobierz plik pdf..]

– pobyt w domu „Krokus” – Podgrodzie 11 – okres pozwolenia miesiąc [Pobierz plik pdf..]

– pobyt w domu „Krokus” – Podgrodzie 11 – okres pozwolenia tydzień [Pobierz plik pdf..]